ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΑΣ , ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ-ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΚΩΔΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Α.Θ. Α.Ε


Κ.Α.Θ. Α.Ε

Χρήσιμα

Καταστήματα

Μισθώσεις


sekath EET

27/06/2018 - EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΥΟ (2) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «SUPPORTING SOCIAL ENTERPRISES IN COMBATING POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: SOCIAL PLATE ( ΔΡΑΣΗ 4.1.2. )

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΥΟ (2) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «SUPPORTING SOCIAL ENTERPRISES IN COMBATING POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: SOCIAL PLATE ( ΔΡΑΣΗ 4.1.2. )
Επιστροφή
Νέα & Ανακοινώσεις

Δελτία τιμών - Ποσότητες πωλήσεων

Έρευνες Αγοράς

Διαγωνισμοί

ΔΙΑΥΓΕΙΑ WUWM