Διαγωνισμοί
Added to wishlistRemoved from wishlist 1
Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής Ιδιωτικό συμφωνητικό υπόδειγμα πρόσκληση ενδιαφέροντος για το k-8 κατάστημα της Κρεαταγοράς
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Πρόσκληση για αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών για τα καταστήματα Α-21&22 .
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Πρόσκληση για αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών για το κατάστημα Α-24 .
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘ ΑΕ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Αλλάξτε κωδικό