Γενικές
Added to wishlistRemoved from wishlist 1
Την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 διορίστηκε από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Αγοράς ...
Added to wishlistRemoved from wishlist 1
Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής Ιδιωτικό συμφωνητικό υπόδειγμα πρόσκληση ενδιαφέροντος για το k-8 κατάστημα της Κρεαταγοράς
Added to wishlistRemoved from wishlist 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 2
Λειτουργία Αγοράς Παρασκευές 12-07--13-9
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Πρόσκληση για αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών για τα καταστήματα Α-21&22 .
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Πρόσκληση για αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών για το κατάστημα Α-24 .
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης συμμετέχει στην 1η ημερίδα στη Θεσσαλονίκη με θέμα την "κυκλική οικονομία" Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΑΘ ΑΕ, ...
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αλλάξτε κωδικό